2 Sep 2020

Msaidizi Wa Hesabu at Halmashauri ya Mji Bariadi

Welcome to Jobweb Tanzania. This website helps you to achieve your career dream by linking you to vacancies from Top Companies in Tanzania. Job Seekers are also exposed to best articles for career growth and development. Click here to subscribe for job alerts We strongly advise graduates not to pay money before getting a Job. Report fraudulent jobs to [email protected]


POST MSAIDIZI WA HESABU II – 1 POST

POST CATEGORY(S) ACCOUNTING AND AUDITING
EMPLOYER Halmashauri ya Mji Bariadi
APPLICATION TIMELINE: 2020-09-01 2020-09-14
JOB SUMMARY N/A

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

i. Kuandika na kutunza register zinazohusu shughuli za uhasibu;

ii. Kuandika hati za malipo na hati za mapokezi ya fedha;

iii. Kutunza majalada yenye kumbukumbu za hesabu;

iv. Kupeleka barua /nyaraka za uhasibu Benki;

v. Kufanya usuluhisho wa masurufu,karadha,Hesabu za Benki na Amana; na

vi. Kufanya kazi nyingine za fani yake atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

Kuajiriwa wenye Astashahada ya Uhasibu kutoka chuo kinachotambulika na Serikali au cheti cha ATEC level I kinachotolewa na NBAA, au sifa nyingine zinazolingana na hizo zinazotambulika na NBAA.
REMUNERATION TGS B

Sharing is Caring! Click on the Icons Below and Share


      Method of Application

Submit your CV and Application on Company Website : Click Here

Closing Date : 14th September, 2020.

 

Dont Miss Latest Jobs In Tanzania. Subscribe Today. CLICK HERE

Apply for this Job