10 Feb 2021

Msaidizi Wa Hesabu at Institute of Adult Education (IAE)

Never Miss a Job Update Again. Click Here to Subscribe


Job Description


POST MSAIDIZI WA HESABU – 1 POST

POST CATEGORY(S) ACCOUNTING AND AUDITING
EMPLOYER Institute of Adult Education (IAE)
APPLICATION TIMELINE: 2021-02-09 2021-02-23
JOB SUMMARY NA
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

i.Kuandika na kutunza “register” zinazohusu shughuli za uhasibu;

ii.Kuandika hati za malipo na hati za mapokezi ya fedha;

iii.Kutunza majalada yenye kumbukumbu za hesabu;

iv.Kupeleka barua/nyaraka za uhasibu Benki; na

v.Kufanya usuluhisho wa masurufu, karadha, Hesabu za Benki na Amana.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

Kuajiriwa wenye Cheti cha ATEC level II au “Foundation Level” kinachotolewa na Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu (NBAA).
REMUNERATION TGS B

Sharing is Caring! Click on the Icons Below and Share


Method of Application

Submit your CV and Application on Company Website : Click Here

Closing Date : 10th March, 2021.


Dont Miss Latest Jobs In Tanzania. Subscribe Today. CLICK HERE

Apply for this Job